{"id":9936,"date":"2020-08-14T01:19:36","date_gmt":"2020-08-13T22:19:36","guid":{"rendered":"http:\/\/vseavtosteklo.ru\/?p=9936"},"modified":"2020-08-14T01:19:36","modified_gmt":"2020-08-13T22:19:36","slug":"obyazan-li-ya-vyhodit-iz-mashiny","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vseavtosteklo.ru\/prava-i-shtrafy\/obyazan-li-ya-vyhodit-iz-mashiny.html","title":{"rendered":"\u041e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d \u043b\u0438 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0438\u0437 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441 \u0413\u0418\u0411\u0414\u0414"},"content":{"rendered":"