{"id":9279,"date":"2020-08-14T01:16:51","date_gmt":"2020-08-13T22:16:51","guid":{"rendered":"http:\/\/vseavtosteklo.ru\/?p=9279"},"modified":"2020-08-14T01:16:51","modified_gmt":"2020-08-13T22:16:51","slug":"pdd-vybor-skorosti-dvizheniya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vseavtosteklo.ru\/prava-i-shtrafy\/pdd-vybor-skorosti-dvizheniya.html","title":{"rendered":"\u0417\u043d\u0430\u043a 5.23.2 \u041d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442\u0430"},"content":{"rendered":"