{"id":13217,"date":"2020-08-14T01:29:54","date_gmt":"2020-08-13T22:29:54","guid":{"rendered":"http:\/\/vseavtosteklo.ru\/?p=13217"},"modified":"2020-08-14T01:29:54","modified_gmt":"2020-08-13T22:29:54","slug":"chto-budet-esli-razbit-karsheringovuyu-mashinu-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vseavtosteklo.ru\/reguchet-i-sdelki\/chto-budet-esli-razbit-karsheringovuyu-mashinu-2.html","title":{"rendered":"\u0427\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043f\u0430\u043b \u0432 \u0414\u0422\u041f \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433\u0435"},"content":{"rendered":"